Gå till innehåll

SEKRETESSMEDDELANDE

Version 2.0 – 28 juni 2021

Innehåll

 

Vilka vi är

Vi är Navico-koncernen, en företagsgrupp som ägs av Navico Holding AS. I vår roll som tillverkare, leverantör och säljare av rekreationsprodukter från Lowrance, Simrad, B&G och C-MAP anser Navico-koncernen att det är ytterst viktigt att placera förtroende, transparens och styrning främst i våra kundinteraktioner och -upplevelser för att kunna vara en ledande aktör inom vår bransch.

Navico Marine Electronics S.L (”Navico”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att skydda de personuppgifter vi har om dig. Företaget kan då och då fungera som gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med andra juridiska Navico-enheter som anges nedan.

 • Navico Holding AS
 • Navico Inc.
 • Navico Auckland Ltd
 • Navico UK Limited

Vi skyddar dina personuppgifter och kommer inte att missbruka dem. Vi bekräftar att dina personuppgifter tillhör dig även om de har delats med andra. Detta sekretessmeddelande förklarar vad vi gör med dina personuppgifter så att du förstår hur vi använder dem. Det innehåller dessutom information om dina juridiska rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan utöva dem så att du alltid har kontroll över uppgifterna.

 

Uppgifter som vi har om dig

Vi har personuppgifter om dig som du har gett oss, såväl som personuppgifter som vi samlar in från följande källor:

 • Din enhet via cookies (läs vår cookiepolicy om du behöver mer information)
 • Direkt från dig när du skapar ett konto, prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder våra appar eller registrerar din produktinformation

Personuppgifter som du ger oss på våra webbplatser:

 • När du skapar ett konto på vår webbplats eller i vår app:
  • Grundläggande personuppgifter: Namn, efternamn, födelsedatum
  • Navico-kontonummer och -inloggningsuppgifter
  • Kontaktuppgifter: E-postadress, telefonnummer, adress
 • När du beställer produkter från Navico:
  • Beställningsuppgifter: Namn, telefonnummer, leveransadress, faktureringsadress, produktinformation, betalningstyp, e-postadress
   Observera att Navico inte samlar in eller behandlar dina betalningsuppgifter som tillhandahålls för inköp av produkter direkt på vår webbplats och via våra appar. Dina betalningsuppgifter hanteras av våra certifierade betalningsleverantörer.
 • När du registrerar dina produkter för användning eller behandling av garantier:
  • Namn, adress, telefon, e-postadress
  • Produktinformation, produktregistrering
 • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev och våra marknadsföringsmeddelanden på vår webbplats:
  • Din e-postadress, som sedan kan matchas med ditt Navico-konto eller beställningar som har skickats från samma e-postadress.

Personuppgifter som vi kan samla in från våra webbplatser och appar med hjälp av cookies:

 • När du besöker vår webbplats:
  • Statistisk information, t.ex. som till exempel händelser på webbplatsen, inklusive sidvisningar, klickningar, kundvagnens innehåll, trafikkällor, heatmap-sessionsposter, kommentarer, UX-bedömningar, beroende på vilka cookies du har accepterat.
 • Läs vår cookiepolicy om du vill ta reda på mer om vad vi samlar in via cookies och hur vi hanterar cookies.

Personuppgifter som vi erhåller från våra appar:

Vi kan samla in andra uppgifter om dig via andra kanaler som exempelvis våra appar i syfte att administrera våra tjänster. Observera att grundläggande personuppgifter, Navico-kontonummer och -inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter, beställningsuppgifter och produktinformation, såväl som viss statistisk information, samlas in och behandlas av Navico om de tillhandahålls via vår webbplats eller våra appar. Personuppgifter och samtycken som lämnas ut för marknadsföringsändamål via våra appar behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Läs vår sekretesspolicy för appar om du behöver mer information om de uppgifter vi samlar in och behandlar via våra appar.

 

Varför vi behöver dina personuppgifter

Vi behöver vissa typer av personuppgifter från dig för att du ska kunna köpa våra varor och/eller använda våra tjänster och för att vi ska kunna säkerställa korrekt behandling av dina beställningar.

Vi behöver framför allt behandla följande typer av uppgifter:

 • Namn, leveransadress och kontaktuppgifter för att säkerställa att vi kan behandla din beställning och din garantiregistrering
 • Transaktionsdata och produktinformation för att säkerställa att vi kan tillhandahålla supporttjänster och programuppdateringar
 • Typ av abonnemang om du använder de tjänster som är tillgängliga via våra appar, så att vi kan säkerställa att vi tillhandahåller relevanta typer av tjänster
 • Din e-postadress
 • Ditt land för att kontrollera om du befinner dig i ett land där vi kan tillhandahålla service
 • Andra uppgifter som du kan ge oss via cookies Läs vår cookiepolicy om du vill ta reda på mer om de uppgifter du kan tillhandahålla oss via cookies.

 

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder personuppgifterna endast i den utsträckning det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet. Lagen tillåter oss att använda personuppgifter under förutsättning att vi berättar vad vi använder dem för och att vi har en giltig rättslig grund för att göra det.

Du ka se den rättsliga grunden för behandling av varje del av de personuppgifter du lämnar ut till oss nedan:

 • För att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig
 • För att upprätthålla ditt konto hos oss
 • För att tillhandahålla dig de tjänster du köpt från oss
 • För att behandla, administrera och leverera din beställning och ge dig uppdateringar om beställningars status

När vi har berättigade intressen (dvs. vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl som vi inte prioriterar över dina rättigheter)

 • För att verifiera och behandla din garantiregistrering och dina anspråk. Vi har ett berättigat intresse av att kontrollera att garantianspråk som skickas till oss är berättigade
 • För att verifiera din plats och identitet och säkerställa att vi inte säljer till personer som är upptagna på handelssanktionslistor eller är bosatta i länder som är föremål för handelsförbud
 • För att verifiera din identitet tillräckligt och behandla potentiella förfrågningar om åtkomst
 • För att förse dig med information om de produkter du har köpt, t.ex. tillgång till nya funktioner, programvara och uppdateringar

När vi har ditt samtycke

 • För att förse dig med marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster
 • För att tillhandahålla dig målinriktade annonser och specialerbjudanden baserat på de produkter du har köpt eller visat intresse för när du går igenom vår webbplats och våra appar
 • För att analysera hur du använder vår webbplats, våra appar och våra produkter och tjänster

Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du vill avregistrera dig från ett e-postmeddelande som har skickats till dig kan du använda länken ”unsubscribe” längst ned i e-postmeddelandet. Du kan också informera oss om att ändra dina inställningar för marknadsföringsmeddelanden via formuläret ”Contact Us” på webbplatsen eller genom att kontakta oss på unsubscribe@navico.com. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten för eventuell behandling som har utförts av oss med ditt samtycke innan du tog tillbaka det.

När vi har en rättslig förpliktelse

 • För att ge oss möjlighet att uppfylla våra rättsliga, redovisnings-, regulatoriska och skatteförpliktelser
 • För att upprätta, försvara eller utöva våra rättigheter enligt gällande lag

 

Vem vi delar dina personuppgifter med

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med andra organisationer efter noggrant övervägande och endast när vi har en berättigande orsak.

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Den gemensamt kontrollerade Navico-enhet som är baserad på din geografiska plats:
  • Navico UK och Navico Marine Electronic S.L för EMEA
  • Navico Inc. för Amerika
  • Navico Auckland Inc. för Asien
  • Andra Navico-enheter i syfte att då och då tillhandahålla lokalt marknadsföringsmaterial och erbjudanden
 • Våra tjänsteleverantörer, leverantörer, partner och underleverantörer om nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster
 • Eventuella presumtiva köpare av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (och förknippade rådgivare och ombud)
 • Våra juridiska rådgivare och andra professionella rådgivare och andra organisationer som är nödvändiga för att upprätthålla våra användningsvillkor och andra avtal och/eller skydda våra, våra användares eller andras rättigheter, egendom och säkerhet

 

Överföring av personuppgifter utanför EES

Alla EES-länder (EU, Norge, Island och Liechtenstein) tillhandahåller en tillräcklig dataskyddsnivå, vilket medger fri överföring av personuppgifter till något av dessa länder. Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EES, men endast om det är nödvändigt (t.ex. om de lagras i servrar som är baserade i ett icke-EES-land) och endast om dina personuppgifter får samma skydd som i Storbritannien eller EES.

Vi skyddar dina personuppgifter som vi överför från EES till andra länder genom att säkerställa att den organisation som personuppgifterna överförs till:

 • Är i ett land som enligt EU-kommissionen tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå
 • Har ingått ett avtal med oss som införlivar EU-kommissionens standardavtalsklausuler
 • Är ett av våra koncernföretag och vi har undertecknat ett dataskyddsavtal mellan koncernföretagen som införlivar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Vi överför dina personuppgifter endast till vårt företag som ansvarar för kunder i din region:
  • Navico Marine Electronics SL (Spanien) och Navico UK Ltd. (Storbritannien) agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifter om registrerade som är baserade i Europa, Mellanöstern och Afrika (inklusive EES)
  • Navico Marine Electronics SL (Spanien) och Navico Inc. (i Oklahoma, USA) agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifter om registrerade som är baserade i Syd- och Nordamerika
  • Navico Marine Electronics SL (Spanien) och Navico Auckland Limited agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifter om registrerade som är baserade i Asien och Stillahavsområdet

 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra de olika aktiviteter som framställs ovan. Dessa perioder skiljer sig beroende på aktivitetens beskaffenhet. Vi behåller dessutom dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att försvara eller utöva rättsliga anspråk.

 • Vi behåller dina personuppgifter under tre år räknat från det datum då du gav ditt samtycke när de har samlats in för marknadsföringsändamål
 • Vi håller dina personuppgifter under sju år när de har samlats in via e-handelstransaktioner
 • Vi håller dina personuppgifter under sju år när de har samlats in för berättigade intressen, redovisning och revisionsgranskning

Så snart vi inte längre har något behov av att lagra dina personuppgifter kommer vi att radera dem eller i vissa fall anonymisera dem så att de inte längre kan användas för att identifiera dig.

 

Försäljning av personuppgifter

Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller handla med dina personuppgifter till/med någon tredje part för affärsmässiga ändamål. Dina personuppgifter delas endast med tredje part så som beskrivs i detta meddelande och endast för de ändamål som nämns ovan.

 

Dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till DPO@navico.com.Vi verifierar din identitet innan vi hanterar din begäran, för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

Du kan även begära att vi ger dig en förteckning över våra externa som vi delar dina uppgifter med för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande. Du måste dock skicka in en berättigande begäran om uppgifterna.

Avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden
Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du vill avregistrera dig kan du använda länken ”unsubscribe” längst ned i e-postmeddelandet från oss. Du kan också informera oss om att ändra dina inställningar för marknadsföringsmeddelanden via formuläret Contact Us på webbplatsen eller genom att kontakta oss på unsubscribe@navico.com.

Ta reda på vilka personuppgifter vi har samlat in och begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig

Be oss rätta felaktiga uppgifter som vi har om dig

Be oss radera personuppgifter som vi har om dig
Du har endast rätt till detta under vissa omständigheter. Rättigheten gäller exempelvis inte om vi behöver använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Be oss begränsa vår användning av dina personuppgifter
Du har rätt till detta under vissa omständigheter, t.ex. om du har gjort invändningar mot vår användning av dina personuppgifter och vi överväger huruvida våra berättigade intressen åsidosätter dina intressen eller ej. Detta är ofta en tillfällig åtgärd och vi har fortfarande rätt att lagra dina uppgifter medan vi inte har rätt att använda dem.

Be oss att överföra dina personuppgifter till dig eller en annan organisation
Denna rättighet kallas även rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller en utsedd tredje part i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format.

Denna rättighet gäller endast för uppgifter som vi har samlat in från dig och som vi behandlar automatiserat. Du har denna rättighet endast i de fall då vi använder dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig (se Hur vi använder dina personuppgifter). 

Göra invändningar mot vår användning av dina personuppgifter
Du har endast rätt till detta i förhållande till vår användning av dina personuppgifter baserat på berättigade intressen (se Hur vi använder dina personuppgifter).

Ej utsättas för diskriminerande behandling
Du har rätt att inte behandlas diskriminerande på grund av att du utövar dina rättigheter enligt relevant integritetsförordningar, inklusive och i synnerhet CCPA (Kaliforniens lag om konsumenters integritet), med förbehåll för vissa begränsningar.

 

Ändringar i vårt sekretessmeddelande

Vårt sekretessmeddelande ändras regelbundet för att säkerställa att vi ger dig den mest uppdaterade informationen om hur dina uppgifter samlas in och behandlas. Vi kommer oavsett omständigheterna att granska detta sekretessmeddelande minst var tolfte (12) månad och ändra det om det visar sig vara nödvändigt.

Alla ändringar vi gör i denna policy publiceras på den här sidan. Om ändringarna är betydande underrättar vi dig via e-post eller på något annat lämpligt sätt, t.ex. nästa gång du använder vår webbplats.

Om vi anser att ändringarna har betydande inverkan på vårt sätt att behandla uppgifter som vi samlar in baserat på ditt samtycke kan vi välja att antingen informera dig och erbjuda dig ett sätt att ta tillbaka ditt samtycke via e-post eller be dig ge ditt samtycke igen.

 

Kontakta oss

Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du vill avregistrera dig från ett e-postmeddelande som har skickats till dig kan du använda länken ”unsubscribe” längst ned i e-postmeddelandet. Du kan också informera oss om att ändra dina inställningar för marknadsföringsmeddelanden via formuläret Contact Us på webbplatsen eller genom att kontakta oss på unsubscribe@navico.com.

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer eller förfrågningar som du kan ha om detta sekretessmeddelande. Du kan skicka ett e-postmeddelande till DPO@Navico.com eller skriva till oss på:

Data Protection Officer
Navico Marine Electronics S.L.,
Muelle Levante, 6 Módulo 14, Local 1, 03001 Alicante,
Spanien

Använd dessa kontaktuppgifter även om du har klagomål om vårt sätt att använda dina personuppgifter.

Om vi inte hanterar ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt och inom rimlig tid har du rätt att lämna in klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.