Gå till innehåll

Öppen HALO®-radar

Köp

 

Vår mest kraftfulla radar hittills

Haku-hero.png

Prisbelönt teknik

halo-radar-awards.png

Från dem som gav dig världens första fritidsradar med pulskompression kommer nu den nya HALO® 2000- och 3000-serien. De kraftfulla öppna radarsystemen ger överlägsen räckvidd, har intelligenta lägen och klassledande användarvänlighet.

Se nära och långt

Som att ha ett extra par ögon – Gör att du kan navigera säkert genom trånga farvatten eller i dålig sikt.

Bird+-läge*

För sportfiskeentusiaster och kommersiella fiskare till havs – lokalisera enkelt fiskande fågelflockar från flera mils avstånd.
*Halo 3000-serien

Målspårning

Samtidig detektering av flera objekt med kort, medellång och lång räckvidd med spårningshistorik.

VelocityTrack™

Identifierar och kontrollerar omedelbart varje radarmål som detekteras genom dopplerteknik.

 

Kärnfunktioner

ZoneTrack™

Identifierar och spårar automatiskt radarmål i ett visst område

VelocityTrack™

Identifierar och kontrollerar omedelbart varje radarmål och färgkodar för enkel visning

Varningar om farliga mål

Varnar föraren om andra båtars avstånd, bäring och kurs i förhållande till den egna båten

gif-ZoneTrack2.gif

Förinställda användarlägen

Lägena Harbour, Offshore, Weather och Bird optimerar radarinställningarna för specifika situationer

Målspårning

Samtidig detektering av flera objekt med kort, medellång och lång räckvidd med spårningshistorik

Watch Target 

Gör det möjligt att manuellt välja specifika mål som sedan spåras på radarns PPI

ZoneTrack™

Identifierar och spårar automatiskt radarmål i ett visst område

gif-ZoneTrack2.gif

VelocityTrack™

Identifierar och kontrollerar omedelbart varje radarmål och färgkodar för enkel visning

gif-VelocityTrack.gif

Varningar om farliga mål

Varnar föraren om andra båtars avstånd, bäring och kurs i förhållande till den egna båten

gif-Dangerous-Target-transparent.gif

Förinställda användarlägen

Lägena Harbour, Offshore, Weather och Bird optimerar radarinställningarna för specifika situationer

gif-Preset_User_Modes_Weather.gif

Målspårning

Samtidig detektering av flera objekt med kort, medellång och lång räckvidd med spårningshistorik

gif-Target-Tracking.gif

Watch Target 

Gör det möjligt att manuellt välja specifika mål som sedan spåras på radarns PPI

gif-Watch-Target.gif

 

Mer kraft

2000- och 3000-serierna är kraftfullare än någonsin, med 2x respektive 5x högre uteffekt. Det innebär avsevärt förbättrad räckvidd och bästa möjliga klarhet både nära och på långt håll. Till skillnad från traditionella magnetronradar är HALOs fulla kraft redo när du är det. HALO 2000 och 3000 är klara direkt från standbyläge och behöver bara 16–25 sekunder från kallstart. Det är fördelen med solid state och pulskompressionsteknik.

 

Mer säkerhet

ZoneTrack™ ger fritidsanvändare den bästa professionella båttekniken, så att de automatiskt kan spåra upp till 50 båtar inom ett definierat område, vilket ger information om kurs och hastighet för att underlätta situationsberedskap.

HALOs varningar om farligt mål visar grafiskt avstånd, bäring och riktning för andra båtar i förhållande till din. VelocityTrack™ visar färgkodade mål så att du snabbt kan identifiera potentiella hot. För när det gäller säkerhet är situationsmedvetenhet allt.

 

Mer enkelhet

Vi tror att radar är en av de viktigaste säkerhetsfunktionerna för alla havsgående båtar. Därför har vi strävat efter att göra vår HALO 2000- och 3000-serie så användarvänlig som möjligt. HALOs förinställda lägen är utformade för att användas och förstås av även de nyaste båtägarna, med maximal enkelhet och minimalt krångel.

 

Mer fisk

bird-mode-on-radar_web.jpg

Både HALO 2000- och 3000-serien har kraftfulla lägen för att hitta fåglar som gör det möjligt för sportfiskeentusiaster att hitta fågelflockar på håll, vilket leder dig till de rikaste fiskstimmen i ditt område. HALO 3000 skickar sin radarstråle längre än någonsin tidigare. Det nya läget Bird Mode+ fokuserar radarns fulla effekt på 130 watt på att hitta fågelflockar, och kan upptäcka flockar så långt som 8 nm bort. Det förändrar verkligen förutsättningarna.

Snabb jämförelse

  HALO 2000 HALO 3000
Uteffekt 50 watt 130 watt
Minsta detekteringsområde 6 m 6 m
Maximal instrumenterad räckvidd 72 NM 96 NM
Förinställda lägen Harbour, Offshore, Weather, Bird
Bird+  
ZoneTrack™
Smalare radarstråle
Storlek på radarvingarna 3 fot, 4 fot, 6 fot 4 fot, 6 fot
IP-klassning
IPX6 IPX6
Start från standby Omedelbart Omedelbart
Kallstart 16–25 s 16–25 s

Få ut mer av öppen HALO-radar

Dubbla mätområden

Övervaka två olika områden samtidigt för bättre sikt.

Målspår

Spår visar båtarnas rörelseriktning för att underlätta att snabbt identifiera potentiella hot.

Förbättrad tålighet

HALO-seriens nya radar är starkare än någonsin och fungerar i vindar upp till 80 knop. De har också en förbättrad termisk klassificering.

Längre livslängd

Med förbättrad korrosionsbeständighet tål din HALO elementen och skyddar dig längre.

Helt kompatibel

Radar i HALO-serien uppfyller kraven för låga utsläppsstandarder, vilket gör dem säkra för användning vid ankring och i marinor.

Tyst drift

HALOs växellåda har fått en ny design vilket ger den hittills tystaste gången.

Dubbla mätområden

Övervaka två olika områden samtidigt för bättre sikt.

Målspår

Spår visar båtarnas rörelseriktning för att underlätta att snabbt identifiera potentiella hot.

Förbättrad tålighet

HALO-seriens nya radar är starkare än någonsin och fungerar i vindar upp till 80 knop. De har också en förbättrad termisk klassificering.

Längre livslängd

Med förbättrad korrosionsbeständighet tål din HALO elementen och skyddar dig längre.

Helt kompatibel

Radar i HALO-serien uppfyller kraven för låga utsläppsstandarder, vilket gör dem säkra för användning vid ankring och i marinor.

Tyst drift

HALOs växellåda har fått en ny design vilket ger den hittills tystaste gången.

 

Hitta rätt räckvidd

Ju större radarn är desto längre räckvidd. HALO 2000 finns i 3 fot, 4 fot och 6 fot. HALO 3000 finns i 4 fot och 6 fot.