Naar inhoud

PRIVACYVERKLARING

Versie 2.0 - 28 juni 2021

Inhoud

 

Wie wij zijn

Wij zijn de Navico Group, een bedrijvengroep die eigendom is van Navico Holding AS. De Navico Group, als fabrikant, leverancier en verkoper van recreatieve producten van Lowrance, Simrad, B&G en C-MAP, is van mening dat het essentieel is vertrouwen, transparantie en controle centraal te stellen in de ervaringen van onze klanten en consumenten om een toonaangevende speler te zijn in onze branche.

Navico Marine Electronics S.L. ('Navico, wij, we, ons, onze') is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Deze kan van tijd tot tijd optreden als medebeheerder met andere juridische entiteiten van Navico die hieronder worden vermeld.

 • Navico Holding AS
 • Navico Inc.
 • Navico Auckland Ltd
 • Navico UK Limited

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig en we zullen die niet misbruiken. We respecteren het feit dat uw persoonsgegevens aan u toebehoren, zelfs als die met anderen zijn gedeeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat we met uw persoonsgegevens doen, zodat u begrijpt hoe we die gebruiken. U kunt ook lezen wat in dit verband uw wettelijke rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen, zodat u altijd de controle heeft over uw persoonsgegevens.

 

Gegevens die wij over u hebben

Wij hebben persoonsgegevens over u die u ons heeft verstrekt; persoonsgegevens die wij verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Uw apparaat, via cookies (zie ons cookiebeleid voor meer informatie)
 • Rechtstreeks van u wanneer u een account maakt, zich abonneert op onze nieuwsbrief, onze apps gebruikt of uw productinformatie registreert

Persoonsgegevens die u ons verstrekt op onze websites:

 • Wanneer u uw account maakt op onze website of app:
  • Algemene persoonsgegevens: naam, achternaam, geboortedatum
  • Navico accountnummer en inloggegevens
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, adres
 • Bij het bestellen van producten van Navico:
  • Ordergegevens: naam, telefoonnummer, afleveradres, factuuradres, productgegevens, betaalmethode, e-mailadres
   We wijzen u erop dat Navico de betalingsgegevens die u verstrekt voor de aankoop van producten op onze website en apps niet rechtstreeks verzamelt of verwerkt. Uw betalingsgegevens worden verwerkt door onze gecertificeerde betaaldienstverleners.
 • Wanneer u uw producten registreert voor gebruik of voor garantieverwerking:
  • naam, adres, telefoon, e-mailadres
  • productgegevens, productregistratie
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief en marketingcommunicatie op onze website
  • E-mailadres dat vervolgens kan worden gekoppeld aan uw Navico account of bestellingen die via hetzelfde e-mailadres zijn geplaatst.

Persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen op onze websites en apps via cookies:

 • Wanneer u onze website bezoekt:
  • Analysegegevens van handelingen op de site, waaronder paginaweergaven, klikken, inhoud van de winkelwagen, verkeersbronnen, heatmaps-sessiegegevens, opmerkingen, beoordelingen van gebruikerservaringen — afhankelijk van de cookies die u heeft geaccepteerd.
 • Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over wat we verzamelen via cookies en hoe we cookies beheren.

Persoonsgegevens die we verkrijgen via onze apps:

We kunnen andere gegevens over u verzamelen via andere kanalen, zoals onze apps, met als doel onze services te beheren. We wijzen u erop dat uw basispersoonsgegevens, Navico accountnummer en inloggegevens, contactgegevens, ordergegevens en productgegevens, evenals bepaalde analytische gegevens, door Navico worden verzameld en verwerkt als deze via onze website of onze apps worden verstrekt. Persoonsgegevens en toestemmingen die via onze apps voor marketingdoeleinden worden verstrekt, worden behandeld volgens deze privacyverklaring.

Lees onze privacyverklaring voor apps voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen en verwerken via onze apps.

 

Waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig zodat u onze producten kunt kopen en/of onze services kunt gebruiken en wij ervoor kunnen zorgen dat we uw bestellingen correct verwerken.

We moeten met name de volgende soorten gegevens verwerken:

 • Uw naam, afleveradres en contactgegevens om ervoor te zorgen dat we uw bestelling en uw garantieregistratie kunnen verwerken
 • Uw transactie- en productgegevens om ervoor te zorgen dat we ondersteuningsservices en software-updates kunnen leveren
 • Uw abonnementstype als u gebruikmaakt van de services die beschikbaar zijn in onze apps, om ervoor te zorgen dat we u het relevante type services leveren
 • Uw e-mailadres
 • Uw land om ons ervan te verzekeren dat u zich bevindt in een land waar wij service kunnen verlenen.
 • Andere gegevens die u ons via cookies verstrekt. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de gegevens die u ons via cookies verstrekt.

 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De wet staat ons toe persoonsgegevens te gebruiken zolang we u vertellen waarvoor we die gebruiken en we daarvoor een geldige rechtsgrondslag hebben.

Hieronder vindt u de relevante rechtsgrondslag voor de verwerking van elk stukje persoonlijke informatie dat u ons verstrekt:

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen
 • Om uw account bij ons te onderhouden
 • Om u de diensten te kunnen bieden die u bij ons heeft gekocht
 • Om uw bestelling te verwerken, te beheren en af te leveren, en u te voorzien van updates over de status van uw bestelling

Wanneer het in ons gerechtvaardigde belang is (d.w.z. we hebben een zakelijke of commerciële reden die we niet boven uw rechten stellen)

 • Om uw garantieregistratie en -claims te controleren en te verwerken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het controleren of garantieclaims die bij ons zijn ingediend, legitiem zijn
 • Om uw locatie en identiteit te verifiëren en ervoor te zorgen dat we niet verkopen aan personen die op handelssanctielijsten staan of die zich in landen onder embargo bevinden
 • Om uw identiteit voldoende te verifiëren en potentiële toegangsverzoeken tot persoonsgegevens te behandelen
 • Om u informatie te verstrekken over de producten die u heeft aangeschaft, zoals de beschikbaarheid van nieuwe functies, software en updates

Indien wij daarvoor uw toestemming hebben

 • Om u marketinginformatie over onze producten en diensten te verstrekken
 • Om u gerichte reclame en speciale aanbiedingen te presenteren op basis van de producten die u heeft gekocht of waarin u interesse heeft getoond bij het surfen op onze website en apps
 • Om te analyseren hoe u onze website, apps, producten en diensten gebruikt

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u zich wilt afmelden voor een e-mail die u ontvangt, klikt u op de link 'afmelden' onderaan de e-mail. U kunt ons ook laten weten dat u uw voorkeuren voor marketingcommunicatie wilt wijzigen via het contactformulier op de website of door contact op te nemen met unsubscribe@navico.com. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die met uw toestemming door ons werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.

Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn

 • Om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige, reglementaire en fiscale verplichtingen
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, te verdedigen of uit te oefenen

 

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties na zorgvuldige overweging en alleen wanneer we daarvoor een legitieme reden hebben.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • De medecontrolerende entiteit van Navico op basis van uw geografische locatie:
  • Navico UK en Navico Marine Electronic S.L. voor EMEA
  • Navico Inc. voor Amerika
  • Navico Auckland Inc. voor Azië
  • Andere Navico entiteiten met het doel om van tijd tot tijd lokale marketingcontent en aanbiedingen te verstrekken
 • Onze dienstverleners, leveranciers, partners en onderaannemers indien dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren
 • Potentiële kopers van ons gehele of een deel van ons bedrijf of onze activa (en geassocieerde adviseurs en agenten)
 • Onze juridische en andere professionele adviseurs en andere organisaties die nodig zijn om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen en/of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons, onze gebruikers of anderen te beschermen

 

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Alle EER-landen (de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden een adequaat niveau van gegevensbescherming, waardoor persoonsgegevens vrijelijk kunnen worden overgedragen naar een van deze landen. We dragen uw persoonsgegevens alleen over naar landen buiten de EER wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld wanneer deze worden opgeslagen op servers in een niet-EER-land) en alleen als uw persoonsgegevens daar dezelfde bescherming genieten als in het Verenigd Koninkrijk of de EER.

We beschermen uw persoonsgegevens die wij vanuit de EER naar andere landen overdragen door ons ervan te verzekeren dat de organisatie waaraan persoonsgegevens worden overgedragen:

 • Zich in een land bevindt dat volgens de Europese Commissie een 'adequaat' niveau van gegevensbescherming biedt
 • Een contract met ons is aangegaan waarin de modelclausules van de Europese Commissie zijn opgenomen
 • Een van onze groepsmaatschappijen is en we beide een overeenkomst inzake gegevensbescherming hebben getekend waarin de modelclausules van de Europese Commissie zijn geïntegreerd. Wij dragen uw persoonsgegevens alleen over aan ons bedrijf dat verantwoordelijk is voor klanten in uw regio:
  • Navico Marine Electronics SL (Spanje) en Navico UK Ltd. (VK) treden op als medebeheerder voor persoonsgegevens van betrokkenen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (inclusief de EER)
  • Navico Marine Electronics SL (Spanje) en Navico Inc. (VS – Oklahoma) treden op als medebeheerders voor persoonsgegevens van betrokkenen in Zuid- en Noord-Amerika
  • Navico Marine Electronics SL (Spanje) en Navico Auckland Limited treden op als medebeheerders voor persoonsgegevens van betrokkenen in Azië en Oceanië

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we die nodig hebben om de verschillende hierboven beschreven activiteiten uit te voeren. Deze perioden verschillen, afhankelijk van de aard van de activiteit. We bewaren uw persoonsgegevens ook zolang dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om juridische claims te verdedigen of uit te oefenen.

 • Na ontvangst van uw toestemming bewaren we uw persoonsgegevens die voor marketingdoeleinden worden verzameld gedurende 3 jaar vanaf de datum van uw toestemming
 • We bewaren uw persoonsgegevens die worden verzameld uit e-commercetransacties gedurende 7 jaar
 • We bewaren uw persoonsgegevens die worden verzameld voor gerechtvaardigd belang, boekhouding en audits gedurende 7 jaar

Zodra we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we die of, in sommige gevallen, anonimiseren we die zodat u op basis van de gegevens niet meer kunt worden geïdentificeerd.

 

Verkoop van persoonsgegevens

Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden zoals beschreven in deze verklaring en voor de hierboven genoemde doeleinden.

 

Uw rechten

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar DPO@navico.com. We zullen uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek verwerken, zodat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang.

U kunt ook vragen om een lijst van onze externe partners met wie wij uw gegevens delen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld, als u een legitiem verzoek om informatie indient.

Om u af te melden voor marketingcommunicatie
U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u zich wilt afmelden, klikt u op de link 'afmelden' onderaan de e-mail. U kunt ons ook laten weten dat u uw voorkeuren voor marketingcommunicatie wilt wijzigen via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@navico.com.

Om te weten welke persoonsgegevens we over u hebben verzameld en een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die we in ons bezit hebben

Om ons te vragen eventuele onjuiste gegevens die we over u hebben te corrigeren

Om ons te vragen persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen
U heeft dit recht alleen in bepaalde omstandigheden. Het is bijvoorbeeld niet van toepassing als we uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
U heeft dit recht in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en wij overwegen of onze legitieme belangen de uwe overrulen. Dit is vaak een tijdelijke maatregel en we mogen uw gegevens nog steeds bewaren, ook al mogen we die niet gebruiken.

Om ons te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan u of een andere organisatie
Dit recht staat ook bekend als het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan u of een aangewezen derde partij in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling.

Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die wij van u hebben verzameld en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken. U heeft dit recht alleen wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming of om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen (zie: Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken).

Om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
U heeft dit recht alleen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van legitieme belangen (zie Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken).

Om geen discriminerende behandeling te ondergaan.
U heeft het recht om geen discriminerende behandeling te ondergaan voor de uitoefening van uw rechten onder de relevante privacyvoorschriften, met inbegrip van, in het bijzonder, de CCPA, met inachtneming van bepaalde beperkingen.

 

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat we u de meest recente informatie verstrekken met betrekking tot de manier waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt. In elk geval zullen we deze privacyverklaring ten minste elke twaalf (12) maanden controleren en indien nodig aanpassen.

Alle wijzigingen die we in deze verklaring aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. In het geval van belangrijke wijzigingen stellen we u daarvan op de hoogte via e-mail of op een andere geschikte manier, bijvoorbeeld de volgende keer dat u onze website bezoekt.

Als we van mening zijn dat de wijzigingen van wezenlijke invloed zijn op de manier waarop we de met uw toestemming verzamelde gegevens verwerken, kunnen we ervoor kiezen om u te informeren en u een manier te bieden om uw toestemming via e-mail in te trekken of u te vragen uw toestemming opnieuw te geven.

 

Contact opnemen

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u zich wilt afmelden voor een e-mail die u ontvangt, klikt u op de link 'afmelden' onderaan de e-mail. U kunt ons ook verzoeken uw voorkeuren voor marketingcommunicatie te wijzigen via het contactformulier op de website of door contact op te nemen met unsubscribe@navico.com.

Alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u met betrekking tot deze privacyverklaring heeft, zijn welkom. U kunt ons een e-mail sturen via DPO@Navico.com of ons schrijven op:

Functionaris voor gegevensbescherming
Navico Marine Electronics S.L.,
Muelle Levante, 6 Módulo 14, Local 1, 03001 Alicante,
Spanje

Gebruik deze contactgegevens ook als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt.

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid en binnen een redelijk tijdsbestek afhandelen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming.